Our Services

 • Cervical Pain
 • Backache
 • Slip Disc
 • Spine Erosion
 • Giddiness
 • Pain and Weakness in Limbs
 • स्लिप डिस्क,मणक्यांची झिज,हाता पायात मुंगया येने.,हात पाय दुखणॆ - वॆदना होणॆ,चककर यॆणॆ,हात पाय कमजोर होणॆ कंबर दुखणॆ

 • Arthritis
 • Osteoarthritis
 • Rheumatoid Arthritis
 • Decrease Synovial Fluid
 • सांध्याना सूज येणे,सांधे झिजणे, सायनोवियल फ्लुईड कमी होणे,सांधे आखडणे,सांधे वाकडे होणे,

 • Ringing Bell Sound
 • Imbalance
 • Vertigo
 • कानात आवाज येणे,ऐकू कमी येणे,तोल जाणे ,चक्कर येणे,डोकं दुखणे,अर्धशिशी

 • Artherosclerosis
 • Cardiomegaly
 • High Cholestrol
 • High Triglycerides
 • Deep Veins Thrombosis
 • हृदय विकार छातीत कळा येणे, हृदयाला सूज येणे,हृदयाचा आकार वाढणे,कोलेस्ट्रॉल वाढणे,रक्त वाहिन्या मध्ये गूठळया होणे,हृदयाचा रक्त पुरवठा व्यवस्थित न होणे,

 • Urinary Calculi
 • Nephritis
 • Burning Micturation
 • Kidney Failure
 • किडनीचे आजार मुतखडा किडनीला सूज येणे लघवीला जळ जळ होणे,लघवीतून रक्त, पु जाणे किडनी फेल्युअर डायलिसिस करावे लागणे

 • Jaundice
 • Cirrhosis of Liver
 • Hepatitis B
 • Cancer of Hepatic Origin
 • Hepatomegaly
 • कावीळ,सिरहोसीस ऑफ लिव्हर,कॅन्सर ऑफ लिव्हर,हेपीटायतीस बी

 • Acidity
 • Indigestion
 • Flatulance(Gases)
 • Lack of Appetite
 • Chronic Constipation
 • Headache
 • अपचन करपट ढेकरा, ग्यसेस आम्लपित्त, वारंवार पोट दुखणे,भूख न लागणे,पोट साफ न होणे,डोके दुखणे

© 2017 Vora Clinic.All rights reserved | Design and Developed by Xperts IT Services